Hernia

Hernia


Wat is een Hernia?

Een ander woord voor hernia is uitstulping en bij een hernia gaat het om een uitstulping van een tussenwervelschijf. Een tussenwervelschijf werkt als een soort schokdemper tussen de wervels en zorgt bovendien voor soepel bewegen van de wervels. Er zijn verschillende gradaties van een hernia te onderscheiden. Bij ernstige rugpijn, met of zonder uitstraling, denken mensen vaak aan een hernia, maar dit is meestal niet het geval. Veel rugklachten hebben overeenkomstige symptomen en lijken op het eerste oog op elkaar. Of het om een hernia gaat en op welke wijze een hernia tot uiting komt kan alleen met onderzoek worden vastgesteld.

 

De uitstulpingen kunnen op iedere plaats van de wervelkolom voorkomen, maar we zien meestal dat (een van) de drie onderste tussenwervelschijven zijn aangedaan tussen de lendewervels en het heiligbeen. De klachten kunnen ook in de nekregio voorkomen en dan is er sprake van een nekhernia.

 

Omdat de eerdergenoemde uitstulping drukt op een zenuw, ontstaan er pijnklachten in een been en deze pijn wordt ervaren als een uitstralende pijn. Deze pijnuitstraling neemt toe bij niezen, persen of hoesten en het been kan ook een slapend of verlammend gevoel geven. Hernia’s komen in bepaalde families meer voor dan in andere en de zwaarte van lichamelijk werk heeft geen invloed. Zowel mensen die licht werk verrichten als mensen die zwaarder werk verrichten hebben kans op een hernia. Rokers hebben wel meer kans op een hernia.

 

Online Behandeling bij een Hernia

Voordat behandeling wordt gestart is gedegen onderzoek van belang. Een fysiotherapeut kan door onderzoek door een grondig vraaggesprek komen tot een vermoeden van een aanwezige hernia. Nader onderzoek, zoals een MRI-scan of CT-scan, moet vaststellen of het vermoeden juist is of dat er sprake is van een andere oorzaak van de klachten. Afhankelijk van de locatie, de ernst en overige factoren, wordt gekeken welke behandeling mogelijk is. In enkele gevallen is dit uiteindelijk een operatie, maar in veel gevallen gaat de hernia ook vanzelf weer voorbij. Het lichaam zet aan tot het doen slinken van de uitpuilende tussenwervelschijf, waardoor de klachten verminderen. Uiteindelijk kan het herstel geruime tijd in beslag nemen. Blijven bewegen volgens een passend beweegprogramma is van belang. De fysiotherapeut biedt u hierin (online)  ondersteuning.