Overige aandoeningen

Overige aandoeningen

De fysiotherapeut behandelt alle klachten en aandoeningen die gerelateerd zijn aan het bewegingsapparaat, de logopedist is specialist op het gebied van communicatieproblemen, de ergotherapeut werkt aan herstel en behoud van zelfredzaamheid en de diëtist tenslotte, is specialist in voeding. Deze vier disciplines in onze praktijk werken vaak ondersteunend aan elkaar samen en soms is één discipline gewenst tijdens uw behandeling. Omdat niet iedere klacht is gerelateerd aan een bepaald lichaamsdeel, zoals bijvoorbeeld bij artrose of calcificatie, worden deze onder 'overige klachten'  beschreven.