Incontinentie

Incontinentie

 

Wat is incontinentie?

Bij incontinentieklachten heeft men moeite om in minder of meerdere mate urine of ontlasting op te houden. Incontinentie komt veel voor bij zowel mannen als vrouwen en op alle leeftijden. Veel mensen vinden het lastig om over hun incontinentieklachten te praten en doen daarom niets met hun klachten. Dit is jammer, want incontinentie is in de meeste gevallen goed te behandelen. Urine-incontinentie is het niet of moeilijk op kunnen houden van plas en bij problemen met het ophouden van ontlasting spreken we van darm-incontinentie. Er zijn vele soorten incontinentie, vaak met een verschillende oorzaak.

 

  • Stress-incontinentie speelt bij veel vrouwen en kinderen. Het betreft het ontsnappen van plas of ontlasting bij bijvoorbeeld niezen, hoesten, persen, lachen, vrijen of sporten. De reden van het ontstaan van stress-incontinentie is spierzwakte in het bekkenbodemgebied. Doordat de spieren niet sterk genoeg zijn, gaat de plasbuis een beetje open en verliest men urine of ontsnapt ontlasting. Stress-incontinentie is het meest voorkomende type incontinentie.
  • Soms komt incontinentie voort uit een overactieve blaas. Dit type incontinentie wordt aandrangincontinentie of urge-incontinentie genoemd. De blaas trekt dan samen, waardoor de drang tot plassen ontstaat. Soms leidt dit tot ongewild urineverlies, in andere gevallen leidt dit tot veelvuldige aandrang tot plassen, zowel overdag als ’s nachts, terwijl er niet veel urine uitgeplast wordt.​
  • Gemengde incontentie betreft een vorm van incontinentie waarbij zowel stress-incontinentie als aandrangincontinentie aanwezig is.
  • Bij overloopincontinentie wordt meer urine opgeslagen in de blaas dan deze aan kan. Er worden dan continu druppels urine verloren, terwijl het gevoel aanwezig is dat de blaas niet helemaal leeg is. De klachten van overloopincontinentie lijken vaak op die van stress-incontentie en aandrangincontinentie. De oorzaak van deze vorm van incontinentie ligt in een beschadiging van de zenuwbanen rond de blaas of een blokkade in de urineleider.
  • Functionele incontinentie komt voort uit een slechte blaasfunctie. Dit kan voorkomen wanneer mensen door een chronische ziekte of problemen met bewegen moeilijk naar het toilet kunnen. Ook bij functionele incontinentie komen de andere vormen van incontinentie regelmatig voor.​
  • Reflexincontinentie ontstaat doordat als gevolg van een operatie of letsel aan de rug problemen ontstaan met de controle van de blaasfunctie,want het mechanisme dat dit aanstuurt werkt in dit geval onvoldoende. Bij reflexincontinentie is vaak sprake van verlies van ontlasting of urine, terwijl de cliënt zich daar niet bewust van is.
  • Bij dubbele incontinentie is sprake van verlies van zowel ontlasting als urine.

 

Online Behandeling bij Incontinentie

Vaak leggen mensen zich neer bij het hebben van incontinentieproblemen, omdat ze denken dat er geen oplossing is voor de klachten en/of zich schamen. Daarom wordt er geen hulp gezocht voor de problemen en dit is  natuurlijk jammer. Incontinentie kan de kwaliteit van leven sterk beïnvloeden, terwijl er aan de klachten vaak erg goed wat gedaan kan worden. De bekkenfysiotherapeut is specialist op het gebied van incontinentieklachten. Samen met jou kijkt ze naar de oorzaak van de klachten. Indien het nodig is om contact op te nemen met een arts, zal de bekkenfysiotherapeut dit ook adviseren. Op afstand kan de bekkenfysiotherapeut jou voorzien van de benodigde adviezen over leefstijl en oefeningen die de bekkenbodem versterken. Met oefeningen wordt gewerkt aan afname van klachten en vaak wordt snel resultaat bemerkt en nemen klachten af. De bekkenfysiotherapeut is ervaren en speciaal geschoold in de behandeling van deze klachten en vanzelfsprekend handelt zij professioneel en discreet.