RSI en KANS

RSI en KANS

 

Wat is RSI / KANS?

KANS of CANS en RSI zijn verzamelnamen voor klachten aan arm, nek en/of schouders. De klachten worden veroorzaakt door overbelasting als gevolg van een veelvuldig herhaalde beweging. KANS staat voor Klachten aan Arm, Nek en Schouder of op z'n Engels staat CANS voor Complaints of Arms, Neck and Shoulder. Een verouderde naam, die eigenlijk voor hetzelfde klachtenbeeld staat, is RSI. RSI staat voor Repetitive Strain Injury en wordt in de volksmond vaak een muisarm genoemd. Dit is misleidend, want beeldschermwerk is niet altijd de oorzaak van de klachten. KANS is niet altijd precies te diagnosticeren, maar wel bij bijvoorbeeld een tenniselleboog of degeneratie van de biceps. Dan spreken we van specifieke KANS. Veel vaker is er echter sprake van een of meerdere aspecifieke klachten zoals tintelingen of pijn, die niet herleid kunnen worden naar een specifieke aandoening. We spreken dan van aspecifieke KANS. Bij KANS is sprake van klachten die doorgaans worden veroorzaakt door repeterende bewegingen, langdurig in dezelfde houding werken of een combinatie van deze twee.

KANS gaat vaak verder dan fysieke problemen alleen, want soms blijken ook persoonlijke factoren van invloed te zijn op het ontstaan en aanhouden van de klachten. Persoonlijkheid, aard van het werk, aard van taken, werkdruk, werkduur, werkhouding en conditie hebben een invloed op KANS. Typische KANS klachten zijn (een combinatie van): tintelingen in vingers of hand(en), een doof gevoel in arm of hand, een pijnlijke pols, hand, elleboog, armen, vingers, rug en/of schouder, hoofdpijn, nachtelijke pijn, optreden van klachten bij bepaalde werkzaamheden of activiteiten, stijfheid of krachtverlies. KANS kent enkele stadia en in het eerste stadium is er vooral sprake van lichte pijn- en vermoeidheidsklachten tijdens of na het werk. Rust helpt dan om de klachten te doen verdwijnen. Als de vermoeidheid en pijn ook aanhouden bij andere bewegingen is er sprake van een gevorderd stadium. In het derde stadium is de pijn continu, ook in rust, aanwezig. In dit derde stadium is er vaak zwelling zichtbaar en een verdoofd gevoel. Kracht zetten en het maken van kleine bewegingen is al moeilijk.

 

Online Behandeling van RSI / KANS

Op basis van jouw verhaal kan de fysiotherapeut achterhalen wat de herkomst van de klachten is. De therapeut zal je vragen wat testjes uit te voeren, zodat er goed zicht komt op de aard en ernst van de klacht. Beïnvloedende factoren staan daarbij voorop. Afhankelijk van welke factoren betrokken zijn bij KANS wordt gewerkt aan herstel. Wij  benaderen RSI / KANS klachten multidisciplinair. Naast een specifiek beweegprogramma en behandeling gericht op vermindering van de specifieke klacht, wordt met de fysiotherapeut ook gewerkt aan houding en met de ergotherapeut aan de balans tussen belasting en belastbaarheid, werkplekaanpassing en eventuele hulpmiddelen. Door vanuit verschillende invalshoeken de klacht(en) te benaderen wordt het herstel bespoedigd.