Jumpers Knee

Jumpers knee / Springersknie

 

Wat is een jumpers knee?

De jumpers knee komt vooral voor bij mensen die een sport beoefenen waarbij veel en explosief gesprongen wordt, zoals basketbal en volleybal. Bij een springersknie zijn de klachten geconcentreerd aan de kniepees aan de voorzijde van de knie. Deze kniepees loopt van de onderkant van de knieschijf naar de bovenzijde van het scheenbeen. De springersknie of jumpers knee ontstaat doordat de pees bij de aanhechting van de knieschijf geblesseerd is. Er kan sprake zijn van weefselschade of van een ontsteking en meestal ontstaan de klachten geleidelijk, zonder vast ontstaansmoment. De pijn is voelbaar bij de aanhechting van de kniepees aan de knieschijf. Klachten kunnen  tijdens het sporten optreden, maar ook daarna. Soms zijn de klachten ook bij dagelijkse activiteiten voelbaar zoals bij traplopen of autorijden. Wanneer er op de aanhechting gedrukt wordt, neemt de pijn toe en soms is er sprake van zwelling.

 

Online Behandeling bij Jumpers Knee

De fysiotherapeut kan de diagnose Jumpers Knee stellen door gericht vragen te stellen over het ontstaan van klachten, de locatie van klachten en het beloop van de klachten. Daarna kan de fysiotherapeut jou voorzien van de juiste adviezen en met behulp van een gericht oefenprogramma wordt gewerkt aan herstel. Samen met de fysiotherapeut wordt een passend hersteltraject opgesteld, afgestemd op jouw wensen en mogelijkheden.